บริการออนไลน์ (E-SERVICES)

เกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด|เกมออนไลน์บนเว็บทรัพยากรสารนิเทศใหม่

จำนวนครั้งที่เข้าใช้งาน   148 ครั้ง
ลำดับ ปกหนังสือ ชื่อผู้แต่ง
ชื่อผู้แต่ง   :     อำนาจ โอภาโส
ชื่อเรื่อง    :     ความสุขที่ไม่ควรสูญเสีย
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2552
ชื่อผู้แต่ง   :     สุวิทย์ วงศ์รุจิราวาณิชย์
ชื่อเรื่อง    :     เสน่ห์เที่ยว เสน่ห์ไทย : การพัฒนาเกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด|เกมออนไลน์บนเว็บต้นแบบของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว = The Prototype Souvenir Development for Tourism Project
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2561
ชื่อผู้แต่ง   :     สำนักนายกรัฐมนตรี
ชื่อเรื่อง    :     รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2561
ชื่อผู้แต่ง   :     -
ชื่อเรื่อง    :     พระมหากษัตริย์กับงานสิทธิมนุษยชน
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2559
ชื่อผู้แต่ง   :     -
ชื่อเรื่อง    :     บทเพลงจากดวงใจแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระผู้สถิตในหทัยราษฎร์
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2560